+420 604 608 557     info@pixelfield.cz
 

Webdesign

Webdesign je mezioborová disciplína, která klade důraz na vizuální komunikaci, interakční design, marketingu, brandingu, copywritingu, gamefikace, psychologie a další oblasti. Kvalitní webdesign pomáhá k vytvoření funkčních webových stránek nebo webové aplikace. Funkční v této souvislosti znamená, že na web přicházejí relevantní návštěvníci, kteří na něm setrvávají, pomáhá jim aby provedli konverzní akci (objednali si produkt či službu), na web se vraceli a opětovně prováděli stejnou nebo další akci a v ideálním případě web zaujme natolik, že o něm návštěvníci sami o sebe mluví či ho sdílí.

Co je webdesign?

Webdesign v žádném případě není pěkné pozadí na homepage. Tvoří jej průnik následujících tří oblastí:

  • Obsahová analýza: Při tvorbě webu je nezbytné myslet nejen na design, ale také na obsah stránky. Uživatel si musí být jistý, že obsah je ten nejlepší, na který mohl narazit. Bude si ho číst a získávat z něj potřebné informace.
  • Interakční design: Interakční design je nezbytný k tomu, aby si web a uživatel rozuměli. Tedy, aby byl web srozumitelný, intuitivní a uživatel automaticky věděl, jak se na něm pohybovat a nesetkával se se zbytečnými problémy danými zmatečným nebo nejednoznačným designem.
  • Vizuální komunikace: Design webu by měl sám o sobě s návštěvníky komunikovat, jasně prezentovat, co web nabízí , k čemu je určen a co návštěvníci mohou očekávat, získat.

Cílem webdesignu je zejména přílákat na web velké množství návštěvníku, upoutat jejich pozornost, přimět je aby se na webu chovali, tak jak si představujeme a v neposlední řadě je navnadit, aby web navštívili znovu a doporučovali ho.

Profesionální webdesigner by měl být schopen těchto cílů dosáhnout a k tomu napomáhá například také takzvaná Maslowova pyramida webdesignu, kterou definoval americký psychoanalytik Abraham Harold Maslow.

Určuje základní stupnici lidských potřeb. Mezi jednotlivými lidskými potřebami je závislost, kdy je naplnění jedné potřeba k naplnění další. Sofistikovaní webdesignéři tuto závislost využívají při tvorbě webdesignu.

Dostupnost – Použitelnost – Důvěra – Touha

  • Dostupnost je zastoupena dobrým technickým řešením, dostupným hostingem, správným technickým zpracováním, dobrou komunikací a rychlostí.
  • Použitelnost webu je nezbytná k pohodlnému a intuitivnímu ovládání.
  • Důvěra je klíčová v reálném životě, i v tom virtuální. Nezbytná je důvěra v brand, ale také „platnost“ produktu. To znamená, že web, produkt či služba nabídne přesně to, co nabízí a co je očekáváno.
  • Touha je hnací síla, dodatečná motivace, která návštěvníky vede k tomu, aby si pořídili nabízený produkt nebo využili avizovaných služeb. Mohli bychom vycházet ze známého „cukr a bič“, kdy cukrem může být nějaké akce a bičem například její časové omezení.